מאמרים
מחזות שיקספיר בעברית - דן מירון
הוצאת מבחר מחזות שקספיר, ההולכת וקרבה להשלמה (מתוך שמונה הכרכים המובטחים הופיעו כבר חמשה ), קובעת לעצמה מעמד מיוחד בין מפעלי התרגום הנעשים אצלנו. זהו פרי אחרון של מאמץ לשוני-שירי רב, הנמשך בספרותנו זה מאה שנים, כמעט. נעשו כבר כמה נסיונות להביא לפני הקורא העברי מבחר מחזות משל שקספיר. הוצאת שטיבל נגשה בשעתה להוצאת "כתבי" שקספיר בעברית (אמנם במשך שנות פעילותה  הצליחה ההוצאה לפרסם רק ארבעה תרגומים). הוצאת "עוגן" האמריקנית המשיכה במידת-מה את מפעלו של שטיבל. נמצאו גם כמה מתרגמים בודדים, שהקדישו שנים רבות להעמדת מבחר מחזות שקספיר בעברית. המעשה הנעשה עתה הוא בכל-זאת חסר-תקדים. היקף המבחר (16 מחזות), חלוקתו בין הז'אנרים הדרמתורגיים השונים (טרגדיות, קומדיות, מחזות היסטוריים), הדיוק המדעי והטון הענייני של המבואות וההערות הפרשיות וכן ההידור והנקיון הטכני של ההוצאה - מאפשרים לקורא העברי בפעם הראשונה לעיין במבחר רפרזנטאטיבי מקיף למדי של מחזות שקספיר ברציפות ומתוך הרחבת הדעת. גם אם אין המבחר עצמו שלם מבחינות אחדות (בולט, למשל, העדר מחזה או מחזות מן הז'אנר של ה"רומאנס", שבו מצא שקספיר את עיקר ביטוי בתקופת יצירתו האחרונה) - הריהו מפעל מו"לי-ספרותי נכבד.

חזור