מאמרים
אומנם נולד אלתרמן היום לפני מאה שנה? - דן לאור
מחר, ב-14 באוגוסט, ימלאו בדיוק מאה שנה להולדתו של המשורר הנערץ - אלא אם נכון התאריך המצוין בדרכונו ובתעודות אחרות, שעל פיו נולד דווקא שנה אחר כך, ב-1911, ולאו דווקא בוורשה

חזור