מאמרים
ואמות ואוסיף ללכת: 100 שנה להולדתו של נתן אלתרמן - מנחם בן
הוא סבל מקשיי פרנסה, אבל נתן כסף למאות נזקקים. היה שתקן גדול, אבל אחרי הכוס השלישית ידע להעליב בלשון חדה כתער. כעס על הביקורת של נתן זך, אבל הציל את חייו מסכין של סרסור. בשנים המכריעות של צמיחת המדינה הוא היה המצפון המוסרי של האומה. ובשיאו, נגע ביופי השמימי של העולם. במלאות מאה שנה להולדת נתן אלתרמן מסביר מנחם בן מה הופך אותו לגדול המשוררים העבריים בעת החדשה.

חזור