מאמרים
שוב ושוב חוזר הניגון - יצחק לאור
יש יותר מדי חוקרי אלתרמן המניחים שמכיוון שהוא היה ציוני והם ציונים, הם יכולים לעבור לסדר היום על המורכבות שלו. עם הופעת הכרך השני של שירי "הטור השביעי"

חזור