מאמרים
עם הרוח הנודדת לא ניסע הרחק מכאן - אברהם בלבן

החטיבה האחרונה היא חטיבה של סיכום ופרידה מן העולם. ההלך המשורר מגיע בה לסוף דרכו. נופיה הקסומים של תבל עולים לעיניו לפני מותו, ומנחמים אותו ברגעיו האחרונים. בשירים אחרים הוא מוצג כאיש שבע ניסיון, בשלהי חייו, השמח על כי ניתן לו לפגוש, ולו פעם נוספת אחת, את המראות שאהב.חזור