מאמרים
הדובר בשיר הלירי - אברהם בלבן
ביקורת 'כוכבים בחוץ' לא נטתה לערוך הבחנות בין קבוצות שירים שונות הכלולות בספר . המבקרים, מעריצים ושוללים כאחד, הרבו לדבר על "האימז' האלתרמני", או על הרתמוס האלתרמני", בהתעלמם מכך שבספר מצויות קבוצות שירים השונות זו מזו במרבית מרכיביהן. התעלמות זו הולידה, בין השאר, את הטענה, כי בשירי 'כוכבים בחוץ' קיימת 'הצורה' כגורם עצמאי, שאיננו תמיד משרת את תכני השיר. עיון בקבוצות השירים השונות מגלה גיוון רב בדרכי העיצוב, ובעיקר – אם התואם הרב הקיים בהן בין כל מרכיבי השיר.
כנקודת-מוצא למיון השירים לקבוצות תשמש לנו ההבחנה בין סוגי הדוברים המשמשים בשירים .

חזור