מאמרים
האהובה מנשוא - אברהם בלבן
חטיבת השירים השניה בספר 'כוכבים בחוץ' כוללת תריסר שירים. רוב שיריה נותנים ביטוי למערכת היחסי הסבוכה והמייסרת הקיימת בין הדובר לבין אהובתו. אין הם עוסקים בגילוי פניה השונות של תבל בתחומי העיר, אלא באופי המגע עם אחד מנציגי תבל, האישה.
 
מתוך הספר  "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"


חזור