מאמרים
עיונים באוצר המילים של אלתרמן - עם הקונקורדנציה ל"שירים משכבר" - מאיה פרוכטמן
במאמר הזה  אביא תוצאות של מחקר קטן ורעיונות שעלו בעקבותיו.  המחקר התבצע באמצעות התבוננות בקונקורדנציה לשירי אלתרמן (בן טולילה וקומם תשנ"ח) ובשירים עצמם.
הקונקורדנציה לשירתו המרכזית של המשורר נתן אלתרמן "שירים שמכבר" (הכוללת את הקבצים 'כוכבים בחוץ', 'שמחת עניים' ו'שירי מכות מצריים'), פרי הפרוייקט של יעקב בן טולילה ושל  אהרון קומם, שיצאה לאור בשנת תשנ"ח, היא כלי רב חשיבות למחקר שירתו של המשורר.  שירתו של אלתרמן, ובעיקר "שירים שמכבר", הייתה חידה, ועדיין נשארה בעיקרה חידה, שקשה לפענחה. המילים והצטרפותיהן, המשקל הסדיר, התמונות הצבעוניות והמסתוריות מערים רחוקות של סתיו וגשם –כל אלה השפיעו רבות על דורות של צעירים ומבוגרים, בעיקר בשנות מלחמת העולם השנייה וחמש עשרה שנה אחריה.
 
תדפיס מתוך דניאל סיוון ופבלו-יצחק קירטשוק (עורכים), קול ליעקב  - אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (אשל באר-שבע, כרך שמיני): הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע תשס"ג


חזור