מאמרים
משפט וצבא - מנחם פינקלשטיין
בתפקידיי האחרונים במערכת המשפט הצבאית, ובמיוחד בתפקידי האחרון כפרקליט הצבאי הראשי, העמיקה היכרותי עם שירי "הטור השביעי". כך התברר לי כי עקרונות יסוד של רוח צה"ל, של המשפט הישראלי ושל המשפט הצבאי בפרט, מצאו ביטוי נפלא, מעמיק ועקבי בשירתו הציבורית של המשורר שרבים ראו כ"משורר הלאומי". מצאתי כי גם כיום לא נס ליחם של שירים רבים שנכתבו לפני עשרות שנים. סברתי כי אוכל להתבסס על המסרים הנוקבים שעלו משירים אלה, בכל הנוגע להתייחסותנו הערכית והמשפטית לבעיות שונות שניצבו לפנינו תדיר בפרקליטות הצבאית. כך אכן נהגתי בפורומים צבאיים וציבוריים שונים – בדיונים, בהרצאות ובכתיבה. זאת ועוד, הגעתי לכלל מסקנה כי עקרונות חשובים המוטמעים והמוטעמים בשירי אלתרמן  ב"טור השביעי", משמשים למעשה גם כעקרונות יסוד לפעולתה של הפרקליטות הצבאית.

חזור