מאמרים
השיר וחתך הזהב
חמישים שנה ל"שיר עשרה אחים" מאת נתן אלתרמן, אחת מפסגות שירתו. מבנה גיאומטרי סדור ומדוקדק מארגן את השיר בתוך פרופורציות אדריכליות.

חזור