מאמרים
מסימבוליזם לפוסט-סימבוליזם - עוזי שביט
שלא כמו אצל שלונסקי, תקופת המלחמה, ובמיוחד השנים הראשונות שלה, היא, כאמור, מן הפוריות ביותר בשירת אלתרמן, בכמות ובאיכות. כפי שכבר ציינתי, ב-1941 רואה אור בהוצאת מחברות לספרות שמחת עניים, הספר הנחשב לדעת רבים לפסגת שירתו של אלתרמן. ב-1944 רואה אור באותה הוצאה ספרו השלישי, שירי מכות מצרים. בנוסף לכך מתפרסמים ב-1940 וב-1941 עוד שני מחזורי שירה מרכזיים, שכונסו לימים בספר עיר היונה: 'שירים על רעות הרוח' (בכתב העת מחברות לספרות, בעריכת זמורה), והמחצית הראשונה של 'שיר עשרה אחים' ('שיר ארבעה אחים' ב-6 פרקי שירה, ושיר חמישי, 'הדרכים', בניסן, שני קבצים בעריכתו של שלונסקי, בספרית פועלים) – וזאת במקביל לפרסום הרצוף והקבוע של 'שירי העת והעיתון', שירי 'רגעים' בהארץ עד ראשית ינואר 1943 ושירי 'הטור השביעי' בדבר מראשית פברואר 1943.
 פעילות שירית אינטנסיבית זו לא הייתה יכולה להתבצע בלי ששירת אלתרמן תעבור שינויים מהותיים, ממערכת צפנים אחת למערכת צפנים אחרת, שינויים הנוגעים למרבית תחומי המערכת הפואטית.

חזור