מאמרים
בקפה הנרגילות, בין נתן אלתרמן לססיל חוראני - חיים גורי

בחזון ארץ ישראל השלמה של נתן אלתרמן היה מקום גם לערבים לחיות ב"רווחה, צדק וכבוד הדדי" בלא חלוקת הארץ. בכך לא היה רחוק מחזונו של האינטלקטואל הלבנוני ססיל חוראני, שהאמין בפתרון מדינה דו לאומית. השנה ימלאו מאה שנה להולדתו של אלתרמן, ועדיין אנחנו על אותה פרשת דרכיםחזור