מאמרים
'הטור השביעי' ומלחמת 1948 - חנן חבר
על השירה העיתונאית של אלתרמן שליוותה את האירועים שהתחוללו בחיי היישוב היהודי מלפני ההחלטה בעצרת האומות המאוחדות ב-29.11.1947 ועד אביב 1949.
בתוך "המרחב הציבורי" – כתב העת לפוליטיקה וחברה. גיליון מספר 3, סתיו 2009. תל אביב: החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב. עמ' 9-34.


חזור