מאמרים
מיבנה ובינה בקובצי השירה של נתן אלתרמן - דן מירון
בדברי אלה מבקש אני לעורר את הדעת – בכמה הערות כלליות – על תופעה מרכזית ביצירתו השירית של אלתרמן. תופעה זו טעונה, לדעתי, הדגשה מיוחדת, הן משום שלא זכתה עד כה, ככל הידוע לי, להבלטה שהיא ראויה לה, והן משום שהיא עלולה, דווקא בשעה זו, להיעלם כליל מעיני הביקורת והחקר, במידה שהללו ילכו ויתרכזו, כפי שמעידים כמה סימנים, בניתוח "מיקרוסקופי" של היחידה השירית האלתרמנית הקטנה. אותה תופעה, שאליה אני מתכוון, הינה על-פי עצם טבעה, בלתי-נתפשת לאינטרסים ולכלי-הניתוח של ביקורת וחקר המכוונים אך ורק לבדיקת הדגמים היסודיים הזעירים שבמירקם השורה, הבית או השיר הבודד. יעמוד עליה ויעריך את משמעותה רק אותו קורא, שלא יסתפק במעקב זה, אלא יבקש להבין גם את טיבם ותפקידיהם של הדגמים הגדולים המשמשים במירקם היחידות המורכבות של יצירת אלתרמן, ואף את טיבה של יצירה זו בכללותה, כפי שהיא משתלבת ברצף התרבותי-האמנותי של ספרותנו. אל קורא מסוג זה מכוונים דברי.

חזור