מאמרים
גייסות משולבים - מנחם מאוטנר
הטור "על זאת" ומכתבו של בן-גוריון הם שיא ספרו החדש של אלוף (מיל.) ד"ר מנחם פינקלשטיין, "הטור השביעי וטוהר הנשק" (בצדק מופיעים הטור והמכתב על כריכת הספר). הספר עוסק בטורים שפירסם אלתרמן מאז קום המדינה ועד שנותה-60 בנושאי צבא וביטחון (אלתרמן פירסם כ-700 טורים בין השנים 1943-1967).
מהספר עולה דמותו של אלתרמן כמי שמצד אחד מחויב בכל נפשו למאמץ הלאומי של בניית צבא, אך מצד שני תובע להקפיד על רמה מוסרית גבוהה בהפעלת הצבא. הספר עוסק בשורה של אירועים שבהם היה מעורב הצבא ושעליהם הגיב אלתרמן בטוריו, ובהם הריגת ילד ערבי באום אל פאחם, משפט השדה שנערך ביוני 1948 למאיר טוביאנסקי, שבעקבותיו הוצא להורג אך נוקה אחר כך מכל אשמה; פעולת קיביה באוקטובר 1953; הפעלת המשטר הצבאי; ההרג בכפר קאסם באוקטובר 1956, המשפט שבעקבות ההרג הזה, והחנינה שלה זכו המורשעים.
ספרו של ד"ר פינקלשטיין הוא ספר חשוב, הכתוב מתוך ידע ריב ומגוון, תבונה ואהבה. הספר קושר לראשונה בין טוריו לבין אירועים משפטיים. חשוב שהספר יהפוך לחלק ממערך החינוך הצבאי. חשוב שיימצא בתרמילו של כל מפקד בצה"ל


חזור