מאמרים
בין השיר והפרוזה - שני סוגים של אנשי "יודנראט" - טוביה בוז'יקובסקי
אלתרמן פרסם ב'טור השביעי' את "יום-הזכרון והמורדים" ב- 30.4.1954.
על טור זה הגיב דוד כנעני במאמר "כאור יהל" ב'על המשמר' ב-14.5.1954
תגובתו של אלתרמן לדוד כנעני התפרסמה ב'דבר' ביום 28.5.1954 תחת השם "פני המרד ופני זמנו"
מאמרו של טוביה בוז'יקובסקי היא לתגובת אלתרמן "פני המרד ופני זמנו" התפרסמה ב'על המשמר' 18.6.1954.


חזור