מאמרים
נר בחלון ופנסים אדומי זקן - אותות הזמן והמקום בשירי כוכבים בחוץ - זיוה שמיר
מדי פעם עולה בחקר אלתרמן הטענה שלפיה שירי כוכבים בחוץ שונים בתכלית מכל חטיבות השירה האחרות של אלתרמן בהיותם שירים שנכתבו כביכול ממרומי מגדל השן של האמנות הצרופה, ללא זיקה למציאוּת הלוקלית והאקטואלית. בתשתית טענה זו מונחת ההנחה ששירי קובץ הבכורה של אלתרמן אינם אלא שירים של אַ-כרוֹנוֹס ואַ-טוֹפּוס (ללא צייני זמן ומקום), אף ללא מסרים אידאיים או אידאולוגיים – שירים שכל תכליתם אסתטיציסטית גרידא. האוחזים בהנחה זו רואים  בשירי כוכבים בחוץ  שירי תזזית  צבעוניים  ומוזיקליים, השרים שיר הלל לעולם ולקשת מראותיו הססגונית,  וגורסים שבכל  חטיבות יצירתו  הציג המשורר  שירת הגות ציבורית בעלת סממנים לוֹקַליים וטַמפּוֹרליים מובחנים, המעוגנת במציאוּת החוץ-ספרותית והמעורבת עד צוואר בענייני השעה, ואילו בכוכבים בחוץ התנתק מאותות הזמן ומאירועיו, וכתב אך ורק  שירים של "אמנות לשם אמנות" על אהבתו לאישה, לעיר ולעולם.


חזור