מאמרים
תיבת הזמרה חוזרת (4 פרקים) - זיוה שמיר

שנים לא-מעטות לפני שהחלו אברהם שלונסקי ולאה גולדברג, חבריו של נתן אלתרמן לאסכולה, לשלוח ידם בכתיבה לילדים ולנוער, כבר עלה בידו להרים תרומה נכבדה משלו לספרות הילדים העברית. סמוך לשובו מלימודיו בצרפת, בשנת 1932, הוא החל לשלוח ידו בחיבורם של שירים ודקלומים, והם נתפרסמו לעִתים מזומנות - לקראת החגים בעיקר - במוסף לילדים של דבר (וכן בעיתון כלנוע שבו הועסק באותה עת). במקביל, נִפנה אלתרמן גם לתרגומן של יצירות מופת מן הסיפורת העולמית, והן ראו אור בסדרות פופולריות לילדים ולנוער של הוצאת שטיבל. כן החל בחיבורן של מעשיות מחורזות, כדוגמת זה היה בחנוכה (שנועדה לימים גם בשם נס גדול היה פה, יצירה ששימשה בזמנה לצורכי המחָזָה בגנים ובכיתות הנמוכות); ואף החל בתרגומם מרוסית של שירים ומערכונים, ואלה נתפרסמו במקראות של בתי-הספר העממיים.


חזור