מאמרים
דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט - מרדכי קרמניצר ויעל אברך
נתן אלתרמן החזיק בתפיסת עולם לאומית מובהקת. אחד משיריו הידועים, "מגש הכסף", שנכתב טרם הקמת המדינה, מהלל את הקרבת הפרט לטובת ביטחון הכלל. אלתרמן היה מקורב לראש הממשלה הראשון דוד בן־גוריון ולרמטכ"ל (ואחר כך שר הביטחון) משה דיין. הוא היה מאוהבי צה"ל ומחויב לביטחון ישראל,  ולאחר מלחמת ששת הימים היה מראשי "ארץ ישראל השלמה". בה בעת, הוא היה נאמן לערכי הדמוקרטיה וקרא להפנימם ולהגן עליהם.

נתן אלתרמן היה מעמודי התווך של היצירה הישראלית ונמנה עם גדולי המשוררים העבריים. הוא כתב שירים, מחזות, תרגומים, פזמונים וטורים פובליציסטיים, וחלק מיצירתו הוקדש לנושאים שעל סדר היום הציבורי. אלתרמן היה בעבור רבים קול מוסרי, אולי אף קולו של המצפון.
 
המאמר נמצא באתר  המכון הישראלי לדמוקרטיה.


חזור