מאמרים
ליל חניה - יפתח אופק
השיר"ליל חניה" נכלל בקובץ השירים "עיר היונה" (1957). ליונה יש סמליות רבה, היא המביאה את העדות על התחלה מחדש (פרשת נח). ייתכן שהשם מרמז על העיר הנבנית (שבבתי השיר הראשונים), כלומר תל אביב(?) והארץ הנבנית. אבל יש עוד משמעות. הביטוי מתכתב עם הנביא ירמיהו: "חרב היונה" (מו', 16.  נ', 16) ב"שיר פותח", השיר הפותח את קובץ השירים: "והעת כמו עיר שבה/ כל דין עשוי בראש חוצות/ ופני היונה ואבחת חרבה/ הן דמות פניה הנחצות.".


חזור