מאמרים
על הספר "החידה הרומנטית של כוכבים בחוץ" מאת אורציון ברתנא - צור ארליך
שבעים פנים לכל שיר בכוכבים בחוץ, הספר שהוא כמדומה התגלמותה המלאה ביותר, הקיצונית ביותר, הרב-ממדית ביותר, של האידיאה 'שירה'. וכך מצא אורציון ברתנא עוד פן, או לפחות פינה, להתגדר בהם. הוא נטל היבטים לאו דווקא בלתי-ידועים של הספר, הלא הם הבינאריות והנהייה הרומנטית, והעמידם כעקרונות מכוננים בהבנתו.


חזור