מאמרים
בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים - בעז ערפלי
כוכבים בחוץ ושמחת עניים, שתי יצירות המופת של אלתרמן, שונות זו מזו ביותר, ככל שיצירות שנכתבו על-ידי אותו משורר יכולות להיות שונות זו מזו. התמורה שחלה בשירת אלתרמן בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים איננה רק תמורה של שינוי דגשים או של עיבוי וריכוז יסודות שהיו קיימים קודם לכן; זוהי תמורה כוללת ורדיקלית. חוויית יסוד אחרת, שאלות אחרות וחומרים אחרים, מצטרפים למערכת חדשה שבמסגרתה מנוצלים אמנם גם אספקטים ויסודות שהיו שוליים או 'עובריים' או 'במצב צבירה' אחר  במערכת הקודמת, אבל בהקשרים המשנים את משמעויותיהם ולתכליות אחרות.
 
פרק רביעי מהספר 'חדוות ההשוואה - תמורות בשירה העברית המודרנית' - בעז ערפלי. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2005


חזור