מאמרים
אחד ושלושה - בין-טקסטואליות, פואטיקה ויחסים בין-אישיים: מקרה אלתרמן / חיה שחם
קשרי סופרים בתוככי חבורה ספרותית, הם נושא רב עניין ומעורר סקרנות, אשר השלכותיו עשויות להגיע לעתים אל מעבר לתחום המוגבל של יחסים בין-אישיים. המשתייכים לחבורה ספרותית חדורים "הכרה סובייקטיבית בכך שהם מהווים קבוצה, וכתוצאה מאותה הכרה יש ביניהם תחושת סולידאריות אינטימית".
 
החבורה הספרותית היא הוויה, שמחד גיסא מגוננת על חבריה ביחסיהם עם ה'חוץ', מתוך אותה תחושת סולידריות המאפיינת אותה, אך מאידך גיסא, היא תובענית באשר למידת הקונפורמיות שעל חבריה להפגין: עליהם להיות "נאמנים למטרות ולנורמות הספרותיות וההתנהגותיות של הקבוצה. בהעדר קונפורמיות מתפוררת החבורה". מסגרתה של החבורה הספרותית היא גם כעין 'חממה רוחנית', שבה זוכות היצירות הנכתבות בידי אנשיה לתגובות מיידיות ולהיזון חוזר מידי החברים.  
 
עם זאת, אין זו מסגרת בלתי-הייררכית, ואנשי החבורה אינם זוכים בהכרח למעמד פנים-חבורתי שווה. זוהי קבוצה הישגית וסגורה, וההתקבלות אליה מותנית, לעתים, לא רק באימוץ נורמות ההתנהגות שלה, אלא גם באימוצן של הנורמות הפואטיות המאפיינות אותה.
 
כאשר מדובר בקבוצה של אנשים יוצרים, החולקים 'מצע רוחני' משותף וביוגרפיה דורית משותפת, כלומר, כאלה שנקודת הזינוק שלהם דומה לכאורה, עשויות להיווצר בתוך החבורה זיקות בין-אישיות מסוגים שונים, המושפעות הן מכיווני ההתפתחות של חבריה והן מאופן התקבלותם על-ידי קהל הנמענים. מדובר ביחסים אישיים ובקשרים נפשיים בעלי אופי רגשי ואינטימי, המושפעים לא רק מעצם הקירבה שבהשתייכות לחבורה הספרותית, אלא גם מן המתחים הבלתי-נמנעים, שהם חלק בלתי-נפרד מחיי החבורה.   
 
מקרה-מבחן מעניין הוא זה של אלתרמן והחבורה הספרותית שבתוכה פעל בשלהי שנות השלושים ובשנות הארבעים. כזכור, נמנה אלתרמן עם חבורת 'יחדיו', שהיתה מעין מוטציה וגילגול של חבורת 'כתובים', ולימים היה דמות מרכזית בקבוצת 'מחברות לספרות', שהתפצלה מחבורת 'יחדיו'. 
לאחר הפרידה משלונסקי, התגבשה, כידוע, החבורה סביב נתן אלתרמן, אף שהלה לא נטל לעצמו סמכות בחבורה הקודמת, ולא הכתיב במכוון או במודע את הנורמות בקבוצה החדשה.  
 
היתה זו ההכרה הגורפת שזכה לה נתן אלתרמן בחוגי המודרנה, לאחר הופעת כוכבים בחוץ (1938), אשר הבליטה וביססה את מעמדו כמשורר, שמרכזיותו בלתי-מעורערת בחבורה הספרותית שאליה השתייך. 'מעמד' זה הוקנה לו  גם – או בעיקר – מכוח הערכתם והערצתם של המשוררים בני חבורתו, שהיו  קרובים אליו, במידה רבה,  גם בהשקפת-עולמם התרבותית. 


חזור