מאמרים
"בְּרִית בְּתָרִים בֵּין הַשּׁוּרוֹת" : דמות אלתרמן ביצירות משוררים – בין מיתיזציה לניפוץ / חיה שחם
המאמר נועד לבחון את אופן עיצובה של דמות אלתרמן בקבוצת שירים נוספת,  אך הפעם – לא רק בשירים פרי עטם של בני דורו, אלא בשיריהם של בני שלושה דורות ספרותיים (אף כי העיקרון הדורי אינו משמש כאן כעיקרון מבני). עיון זה מתחקה אחר התנודות בעיצוב דמותו של המשורר הדומיננטי לאורך ציר זמן של כחמישים שנה, מראשית שנות החמישים של המאה העשרים (1951) ועד ראשית שנות האלפיים (2002). העיון ערוך אפוא על-פי העיקרון הכרונולוגי,  שבעזרתו אפשר יהיה לעקוב אחר מהלכים ומנגנונים של שינוי בעיצוב דמותו של אלתרמן בשירים, וניתן יהיה לראותם גם בתוך הקשרים תקופתיים ולא רק אישיים.

חזור