מאמרים
פירומניה ספרותית? מוטיב האש: מקורותיו וגלגוליו בשירת אלתרמן / חיה שחם
בעיון זה אגע במוטיב שאינו מופיע ברשימה דלעיל ואשר לא העסיק את מחקר אלתרמן באופן אינטנסיבי וממוקד, ואנסה לעקוב אחר גלגוליו בקובצי שיריו השונים של המשורר.
מדובר במוטיב האש, אשר לא רק תופש נפח ניכר ביצירת אלתרמן (הרבה למעלה מזה של מוטיבים אחרים שנתפשים כ"אלתרמניים" מובהקים), אלא אף מתמיד בה יותר ממוטיבים אחרים, ומהווה מוקד התייחסות רב משמעות ועניין לאורך כל יצירתו השירית הקאנונית.
ניתן למצוא את ביטוייו של מוטיב זה באמצעות איזכורים מפורשים, מרומזים ומטונימיים הפזורים בשירים רבים, אך הוא מכנס סביבו גם שירים שלמים המוקדשים להתבוננות בתופעת האש. העיסוק בו חוזר ומופיע בכל אחד מקובצי השירים של אלתרמן, תוך שהוא פושט צורה ולובש צורה בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל קובץ ולנושאיו, כפי שאנסה להראות.


חזור