מאמרים
על מה ולמה 'מגש הכסף' של ויצמן ואלתרמן? - חנן רפפורט
 
לית מאן דפליג ששירו הקאנוני של נתן אלתרמן נכתב – לכל המאוחר - ב- 18/12/1947, לאחר שקרא את הידיעה ב'הארץ' ב-  15/12/1947 על הרצאתו/נאומו של  פרופ' חיים ויצמן בכנס 'המגבית היהודית' באטלנטיק סיטי. 
אין חולק גם על העובדה שפרופ' ויצמן אמר שם כי: 
"No state has been handed to us on a silver platter and….
if we do not make the most of this chance, we shall miss our rendezvous with history"

אולם, נשארו שתי בעיות הדורשות תשובה בעיני החוקרים המכובדים של נושא חשוב זה.
 
הראשונה: מהו המקור ומניין שאב פרופ' ויצמן את הדימוי של  Silver Platter ?
          "כי לאחר חיפוש ותשאול של מומחים לשוניים ואנשי ספרות בארץ ובארצות דוברות אנגלית, לא נמצאה תשובה להיותה של מטבע לשון זו שגורה בחיי התרבות והספרות בתרבויות הללו. החיפוש במילונים הרלבנטיים לא העלה איזכור כזה אלא בהקשר של טס/צלחת לתקרובת של אוכל, ובודאי לא איזכור כל שהוא באשר למלחמה ושלום".
 
השניה: העובדה שבתנ"ך – במקורו העברי – נמצאת 'קַעֲרַת-כֶּסֶף' [במדבר, פרק ז', פסוק 13]  בהקשר של הקרבת קרבנות פולחנית בעת השמחה של חנוכת המשכן, אינה פותרת את הבעיה של הזכרת קערה/מגש כסף כזה בהקשר של טכס מיוחד לסופה של מלחמה. כאשר "… והארץ תשקוט. עין שמים אודמת תעמעם לאיטה על גבולות עשנים. ואומה תעמוד - היא לטקס תיכון, ועמדה למולם עוטה חג ואימה" ['מגש הכסף'].


חזור