מאמרים
שיר שלושה אחים - יסודות קפקאיים - אקי להב
 
 
... מבחינת יוסף ק, גיבורו של "המשפט", ה-כל נכשל, בדומה למצב בכל יצירותיו האחרות של קפקא, והסיפור מסתיים (בדומה למתרחש אצל אלתרמן בשיר שלושה אחים) באקט של הוצאת  הגיבור להורג ע"י שני "מוציאים לפועל", שאין כמעט דרך אחרת להבינה אלא כהתאבדות הגיבור, או לפחות דיון על אפשרות כזאת. השניים האלה נראים כחלקים פנימיים מאישיותו של יוסף ק.
 
ניתן לאתר מספר מקבילות תיאטרליות נוספות בין שתי סצינות הסיום, ביניהן:
- על אחדות השלושה:
 
אצל קפקא - הליכה ברחובות העיר, כאשר שני המוציאים לפועל צמודים פיזית לגיבור משני צדדיו ("שלושתם התלכדו לאחדות אחת, באופן כזה שאילו ניפצו אחד מהם היו מתנפצים שלושתם ביחד")
 
אצל אלתרמן - הדובר הוא אח אמצעי והמלווים אח בכור ואח צעיר.
 
-          על האפלה:
 
אצל קפקא - "הוא ניגש אל החלון והביט עוד פעם אל הרחוב האפל"
 
אצל אלתרמן - "כבר החורש באופל" או: "אחי הצעיר... חייך מן האופל"


חזור