מאמרים
בסוד המרכאות הכפולות - זיוה שמיר


בזכות הערפל
היה זה הנרי קיסינג'ר, שטָבע בזמנו את המושג  "useful ambiguity"(עמימוּת שימושית) בבואו  להסביר את עקרונות הדינמיקה של המשא ומתן המדיני. אם  נסיט מושג זה מעולם המעשה לעולם הרוח,  נוכל להשתמש בו להבנת כללי הפואטיקה הנאו-סימבוליסטית של אלתרמן הצעיר, כפי שזו נוסחה במאמריו והתבטאה הלכה למעשה בשיריו. שיריו ה"קנוניים", חרף התרחקותם במופגן ממילים נדירות וממִבנים תחביריים מסובכים, אינם שירים בהירים, לכידים ואחדותיים כל עיקר. אדרבא, אלה הם שירים  גועשים, מלאי סתירות פנימיות, שאינם מתפתחים באופן ליניארי או סיבתי גלוי לעין. את השירים הללו ניתן לקרוא באלף ואחת דרכים התלויות  במצב רוחו  של הקורא,  בסולם הערכים שלו ובמִטען התרבותי שהוא מביא אִתו על שכם. העמימות היא אמצעי שבו בוחר המשורר הנאו-סימבוליסטי כדי לומר ביתר חדוּת אותם דברים שאין ביכולתו לגעת בהם ללא חציצה וחיתול של ערפל, פן יכווה.חזור