מאמרים
מחקר: גדודי האש - ראובן קריץ
הפואֵמה 'גדודי האש' היא יצירה 'אבודה' של אלתרמן, שנמצאה לאחר חקירה. היא לא נדפסה עד כה, הועברה מיד ליד ומִפה לפה ושוחזרה כאן. להלן יובאו הוכחות חיצוניות ופנימיות לאבהותו של אלתרמן, השערות, מדוע התכחש לה ומסקנות אפשריות מפרשה זו ביחס להתפתחותו.
 
נמסר לאתר על ידי ראובן קריץ


חזור