מאמרים
סיטואציה כפולה והמת-החי בשירתו המוקדמת של אלתרמן - ראובן קריץ

יש יוצרים שמיד עם הופעתם הראשונה בדפוס עמדו הקוראים והמבקרים על עיקר ייחודם - למשל, ס. יזהר; ויש יוצרים, שמדי פעם פנו אל כיווּנים חדשים והביכו לא פעם את קוראיהם ומבקריהם בגילוי פנים אחרות, זו הייתה דרכו של עגנון. אלתרמן תופס בעניין זה עמדת ביניים, שניתן לאפיין אותה באימרה העממית: "סוף מעשה במחשבת תחילה", במשמעות של: 'רק מתוך סוף המעשה מבינים, מה הייתה מחשבת-הַתחילה'.חזור