מאמרים
לקדמות כתיבתם של שירי מכות מצרים - אלישע פורת
אכן, כמאמר המשורר במוטו, חידת מועד כתיבתם של שירי מכות מצרים טרם נפתרה עד היום. לאחרונה עיינתי שוב ב"חמסין", אנתולוגיה לשירה עברית חדשה, מתורגמת ללשון הסלובקית, שתרגם וערך ליאופולד פרידמן - Leopold Friedmann, 1918-1968, איש ספרות מבריק וקולנוען מוכשר. בין שאר השירים של משוררינו הגדולים, מביא פרידמן באסופתו את שלושת השירים הראשונים של שירי מכות מצרים, "דם" "צפרדע" ו"כנים". סיפורה של האנתולוגיה הוא מרתק לכשעצמו, ולא נאריך בו כאן, נציין רק שהיא נדפסה בפברואר 1940. ויצאה לאור בהוצאת "הדרך", הוצאת הספרים הציונית הקטנה של תנועת "השומר הצעיר" בסלובקיה. הספרון הדק נדפס בדפוס יהודי של יוליוס אהרנטל, ב-1300 עותקים, שרובם אבדו ונשמדו לצערנו, בשואה, עם בעליהם. 

חזור