מאמרים
סקופים בשירים: מה ששמע מרדכי נאור לפני ואחרי שכתב את 'הטור השמיני' - צור ארליך
תראו איך כפר-דרום מגיח פתאום מהדלת הקדמית של הזיכרון הישראלי. דלת קדמית? חלון ראווה אפילו: שירי המאבק והתקומה המפורסמים של נתן אלתרמן. כמו המת-החי – אותו סמל הבולט ביצירתו של אלתרמן 'שמחת עניים', השוהה בעולמם של החיים ומעניק להם משמעות – כך גם כפר-דרום, שהוחרב ונותק פעמיים בשנות קיומה של המדינה, מציץ אלינו שוב ומכריז על מקומו במיתולוגיה הישראלית.
זה קרה אצל מרדכי נאור, אחרי שהופיע ספרו החדש 'הטור השמיני'. הספר עוקב אחר האירועים ההיסטוריים שמאחורי שירי-העיתון של אלתרמן; אותם טורים שהופיעו לכל אורך השליש האמצעי של המאה העשרים בעיתון 'הארץ' ובעיקר ב'הטור השביעי' המפורסם בעיתון 'דבר'. נאור חתם לפני חודשים מעטים את מסעו המחקרי, מסע שתחילתו ואף שִׂיאוֹ בגילוי מקור ההשראה לשיר 'מגש הכסף', ושיחרר את הספר אל החנויות – אך הגעתו של המוצר המוגמר אל הקוראים הולידה גל חדש של גילויים, הפעם כאלו שזרמו מהקוראים אל המחבר.


חזור