מאמרים
אלתרמן כשמרן - צור ארליך
האופציה הציונית השמרנית שהעלה נתן אלתרמן ממלאת את החלל שנפער בשנים האחרונות בין ה"יהודי" ל"ישראלי". היא מציעה זהות יהודית־ישראלית, שבסיסה לאומי - ההשתייכות ל"עם ישראל" - ושלדת יש בה תפקיד היסטורי מכריע אך לא בהכרח אקטואלי. זהות זו עשויה לשמש מענה לצורך שחשים כיום ישראלים רבים בגילויו, או בגיבושו, של מכנה משותף פוליטי, חברתי ותרבותי. היא עשויה לשלב, כפי שעשה אלתרמן עצמו, בין המורשת היהודית ובין השקפת עולם המעלה על נס ערכים אוניברסליים ואת זכויות האדם.

חזור