מאמרים
בין ספרה לסיפור - נתן אלתרמן
שעה שעלה בדעתי לצרף ל"משפט פיתגורס" אחרית-דבר זו ולהעמיס על בית-ההוצאה לא רק את המחזה אלא גם נספחות שלו, נתכוונתי לעמוד בפרקים אלה על כמה עיקרים שנראו לי רקע לנושא. היתה כוונה לצרף גם כמה הערות-הבהרה לפרטים מסוימים, טכניים-כביכול או אחרים, שהסברם עשוי להוסיף ולא לגרוע. כוונות אלה נתמלאו במה שיבוא להלן, אלא שעכשיו, מאחר ש"משפט פיתגורס" כבר הספיק לא רק לעלות על הבמה אל גם לרדת ממנה, אשלב בתחילתה של אחרית-דבר זו גם תמצית תוכנו ורעיונו של המחזה עצמו. זאת אני עושה לא מפני שהללו לא הובנו במידה מספקת. חלילה. הם הובנו, אך לרוב בהיפוכם הגמור. כל שאר הדברים, והם עיקר, מובאים כאן לפי רשימות שערכתי בעת חיבור המחזה ויכלו לבוא כמאמר לעצמו או לא לבוא כלל. על-כל-פנים, עכשיו הם כאן והרותה לעיין יעיין.
 
(הקובץ סרוק ולכן יש להמתין בסבלנות עד סיום הצגתו)


חזור