מאמרים
חידת הכוח: על 'שירה מול טוטליטריות' - צור ארליך

 'שירי מכות מצרים', יצירה מלוטשת כיהלום וכמוהו גם קשה וסתומה, נכתבה בשנות מלחמת העולם השנייה, ועדיין ראשם של חכמים המנסים לפענח אותה מתנפץ אליה. ולא לשווא. דורות של קוראים חשו, גם בלי לפצח את הצופן המלא של היצירה ושל קודמתה 'שמחת עניים', שלפניהם דברי נבואה. שאדם אחד, ענק רוח, מנקז בהם חוכמת דורות וחזון משלו ומתיך אותם לכדי אתוס עכשווי, לכדי תשתית מחשבתית וסמלית המגדירה את חיינו בעידן המודרני ומעניקה להם ייעוד.חזור