עדכונים
דברי נשיא המדינה באירוע לציון מאה שנים להולדת נתן אלתרמן
09/03/2010 01:03:00

 
עם זקוק לשאר רוח.
מדינה זקוקה לשיעור קומה.
נתן העניק לנו את שניהם בשפע מדהים ובצניעות אישית חסרת תקדים.
תרשו לי מילה אישית - אחת הזכויות שזכיתי להן בימי חיי הייתה הזכות שאין נדיבה ממנה, ליהנות מחברתו של נתן, שנים על שנים.
משהלך אני חש מה שחשים רבים מאיתנו: תחושה של יתמות. גרעון יצירתִי. צימאון לשאר רוח ...

לנאום המלא