הפורום
הגב לנושא נושא: שיר משמר - שמרי נפשך וריח תבשילים
:
נוצר ע"י על 08 מאי 2022 02:25
תודה רבה פרופ' שמיר על תגובתך. קראתי בעיון את אשר כתבת על שיר משמר. מבין שורותייך ניכר שהגרסאות המוקדמות של חגיגת קיץ בכלל, ושיר משמר בפרט אינן לנגד עינייך. אנסה להעמיד דברים על דיוקם: 1. את כותבת ש"בשיר 10 בתים (וכל מנין אחר בטעות יסודו)". ישנם בשיר 11 בתים. לו היית רואה את כל הגרסאות המודפסות המוקדמות של שיר משמר היית רואה שהבית בן 4 שורות המתחיל ב"שמרי נפשך העייפה" (מהביטוי התנ"כי - עיפה נפשי להורגים) נמצא באמצע העמוד והוא נפרד לגמרי מהבית שלפניו בן 6 שורות. בכל הוורסיות המוקדמות בהן ישנם על גבי הדף הרבה מאד תיקונים ושינויי גרסה בכתב ידו של אלתרמן – אין הוא נוגע באותו בית נפרד בן 4 שורות. 2. זה משאיר אותנו עם אותם ארבעת הבתים שהזכרתי לעיל שאינם קשורים לתרצה אתר אלא לעלילת חגיגת קיץ, לשכונה סטמבול ולמסעדה סטנבול בה קורה האירוע הקשה בהמשך הלילה. אולי ייתכן ש"ריח תבשילים" לא מקשר בהכרח דווקא לשכונת פלורנטין והמסעדה, אלא יכול גם להתאים לצפון תל אביב הישן כדברייך, אבל ראי את המאפיינים הנוספים למסעדה ולשכונה הבאים באותם ארבעת הבתים: חשמל וגחלים, חשמל של אותיות, שלטים של אותיות, הים, מילים וגחלים. 3. מה שמצביע במיוחד ש"ריח התבשילים" נועד להזכיר את המסעדה בה יתרחש אירוע קשה בהמשך הלילה ולא סתם ביטוי מרגיע, הוא המילים הנוראות שהוא מחליף בוורסיה המודפסת השנייה של השיר: זו הגרסה המודפסת הראשונה שמסבירה שהכול "לכאורה" ובאמת הולך להיות לילה רע מאד: זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, אבל רבים מדי ראו איך הוא נברא מן הגזרה ומן האש והעשן, ומשדה קרב, אשר ברדת אפלה אין הוא עוצם עינו לישון, כי לא יישן רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, אבל רבים מדי ראו איך הוא נברא. הנה הגרסה השנייה (לא הסופית) המודפסת כאן מתיקוני כתב ידו של אלתרמן: זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא, ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם מנורה שלא תכבה עד אם ננוח ונישן, רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה שבא עם ריח תבשילים לא למורא כלומר "ריח התבשילים" מחליף פעמיים מילים קשות קודמות: 1. "ומשדה הקרב" 2. "רבים מדי ראו איך הוא נברא". 4. באשר למה שכתבת על בקשת אלתרמן מבתו לשמור את גופה ונפשה והקשר לארון הספרים היהודי, הנה משהו מקשר: המקור למצוות שמירת הגוף והנפש הוא בדברים פרק ד פסוק ט: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאד" מפרש בעל ה"כלי יקר": "הישמר לך" – רוצה לומר שמירת הגוף, ולא הזכיר בו מ א ד כמו בשמירת הנפש אשר בשמירתה צריך האדם להיזהר ביותר מאשר בשמירת הגוף, לכך אמר ושמור את נפשך מ א ד: הרמב"ם בהלכות שמירת נפש פרק יא מזכיר חלק ניכר מהסכנות אותן מציין אלתרמן בשיר משמר: גג (נפילה ממנו), מי באר(נפילה לתוכה), סכין (פציעה מחודה כשהוא מוסתר) , מקום חשוך (חורבה), קיר נופל (קיר נטוי), כל מכשול שיש בו סכנת נפשות. הנה הציטוט מהרמב"ם: אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שייכשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצירו, בין שיש בהן מים בין שאין בהן מים חייב לעשות להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי כדי שלא ייפול בה אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ו ל ה י ש מ ר מ מ נ ו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנ' (דברים ד' ט') הישמר לך ושמור נפשך מ א ד. וכן לא ינעץ הסכין בתוך האתרוג או בתוך הצנון שמא ייפול אדם על חודה וימות. וכן אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי, או על גשר רעוע, או להיכנס לחורבה, וכן כל כיוצא באלו משאר הסכנות אסור לעמוד במקומן. 5. גם בשיר "שקר החן" (והבל היופי- משלי, פרק ל"א) "האש המבשלת, אדומה עינה, פניה עשן, כפני הזקנה." – התבשיל שנוצר אולי משביע את הגבר, אבל לא ממש נוסך רוגע.
שם משתמש: 
קוד אבטחה:
CAPTCHA image
הכנס את הקוד המוצג למעלה בתיבה למטה
נושא:
RE: שיר משמר - שמרי נפשך וריח תבשילים
הודעה:

שלח

בטל

תצוגה מקדימה
סקור נושא
Active Forums 4.1