מאמרי ויץ יחיעם

נתן אלתרמן וגרמניה - יחיעם ויץ
עמדתו של נתן אלתרמן כלפי המגעים עם גרמניה על רקע יחסיו עם משה שרת
בין משורר החצר לבין מוכיח בשער - יחיעם ויץ
על נתן אלתרמן / הטור השביעי, כרך שישי (1967-1957), עורכת: דבורה גילולה, תל-אביב 2005
שיר אהבה למדינאי זקן - יחיעם ויץ
על הספר "הטור השמיני" של מרדכי נאור - פורסם באתר הארץ 28.11.2006
מה היה נתן אלתרמן אומר? - יחיעם ויץ
מאמר באתר "אופקים חדשים" לנוכח ההרס הפוגרומיסטי של כרמי הזיתים בשיא ימי המסיק.
בין משורר החצר לבין מוכיח בשער - יחיעם ויץ
הפרופ' יחיעם ויץ - מתוך אתר זמנים רבעון להיסטוריה - אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז זלמן שזר
מה היה נתן אלתרמן אומר? - יחיעם ויץ
מאמרו של הפרופ' יחיעם ויץ באתר "אופקים חדשים"