תגובות בעיתונים
על אותו הנושא עצמו - לאה גולדברג
במאמרה "על אותו הנושא עצמו" נתנה לאה גולדברג ביטוי ל'אני מאמין' שלה על תפקיד המשורר בימי מלחמה.
למאמרה זה פרסם נתן אלתרמן תגובה "מכתב על אותו נושא" שהתפרסם ב"השומר הצעיר" ביום 22.9.1939 וגם הוא מובא באתר זה


חזור